Viking FK

Vikinghallen

Vikinghallen

VIKINGHALLEN                                      

 • ADRESSE: Ytre Eiganesveien
4022 Stavanger, Norway
 • Fakturaadresse: Jåttåvågveien 11a, 4020 Stavanger
 • KONTAKTPERSON: petter@viking-fk.no

- en flerbrukshall

- en fotballhall

- klasserom og møterom

- kiosk ved arrangement

- kantine - Kan leies til bursdag/møter ol. Booking skjer til stine@viking-fk.no. Vikingarrangement belastes ikke for.  Ingen alkoholbruk.

- treningsrom

Vikinghallen disponeres av St Svithun videregående skole på dagtid. Kommunen leier flerbrukshallen på ettermiddag/kveld og helg.

 

 • OLYMPIATOPPEN Sør Vest holder til i Vikinghallen; testlab., idrettsmedisinsk senter og administrasjon

Åpningstider VIKINGHALLEN:

Mandag-fredag  08.00-22.00

Lørdag               09.00-21.00

Søndag              09.00-21.00

Trykk på link under for å se når det er organisert trening i Vikinghallen.

https://194.19.28.145/Static/Time/StaticDay.aspx?key=20706B0B-D234-48A6-A57E-CDF8E32F1AE6

Når det er ledig tid er det mulig å ha egentrening. Det gjelder for Vikingspillere og andre barn og unge. 

 

Aldersgrense for uorganisert trening er 19 år.

Vikinghallen er en treningsarena, ikke en fritidsklubb. Se under for hallregler:

Våre hallvakter vil se til at at dette overholdes.

VIKINGHALLEN

Hallregler

Alle brukere av Vikinghallen må følge hallreglene.

Hallvaktene vil se til at hallreglene overholdes og har myndighet til å utvise de som ikke følger reglene.

 Vikinghallen skal være en trygg og god arena der barn og ungdom kan trene. Hallen skal benyttes til trening; organisert eller egentrening. Vikinghallen er ikke et klubblokale. Dvs ikke et oppholdssted utenom trening.

Både flerbrukshallen og fotballhallen kan brukes til egentrening når det ikke er organisert trening.

Ved å gå inn på www.viking-ungdom.no – Om Viking -VIKINGHALLEN, kan man få en oversikt over oppsatte treningstider i fotballhallen. Klubben vil prøve å legge ut informasjon om det er annen aktivitet i fotballhallen utenom oppsatte treningstider.

Informasjon om treningstider i flerbrukshallen kan man finne på https://aktivby.stavanger.kommune.no

Alle som skal utøve uorganisert trening i Vikinghallen (fotballhall og flerbrukshall) skal enten være:

 • Yngre enn 19 år eller fylt 19 år i inneværende sesong
 • Aktivt medlem i Viking F.K.
 • I følge med aktiv medlem i Viking F.K. (Kun 1 i følge med 1 Viking F.K. medlem)

 

 • Er det organisert trening og god plass, kan man ved å spørre treneren høflig, evt  få bruke areal.
 • Eldre spillere må vise hensyn til de yngre og det er ikke lov å skyve yngre spillere vekk til sin fordel.
 • Det er ikke tillatt med mat i treningslokalene (fotballhall, treningsrommet eller flerbrukshallen)
 • Det er ikke tillatt med røyk eller snus i treningslokalene
 • Det er ikke tillatt med sykler, sparkesykler osv inn i hallene
 • Det er ikke lov med dyr inn i hallene
 • Alle må rydde etter seg;
 • Alt utstyr må på plass
 • Mål må settes langs langsiden mot Madlaveien
 • Garderober må sopes og alt søppel må i bossdunk

 

 

Bruk av treningsrom:

Kun ifm skoletrening eller organisert Viking trening.Aldersgrense 16 år.

For bruk av treningsrommet utenom skole/Vikingtrening må kr 500,- betales - ta kontakt med hallvakt. En brikke for å komme inn i rommet gis ved betaling.

Alle trener på eget ansvar.

 

 

 

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift