Viking FK

Økonomi

Økonomi

Økonomi- retningslinjer vedrørende lagkasse/lagsdugnader/utlegg/refusjon

 

All aktivitet og omsetning skal bokføres gjennom Viking FK sitt regnskap. Det skal aldri benyttes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere, trenere eller foresatte.

Alle lag har sitt eget “prosjekt”/lagkasse i klubbens regnskapsmodell. Dette for at det til enhver tid skal være god kontroll på lagkassene

 

 • Fakturaer ifm tur/turneringsdeltagelse sendes til Viking FK. Se laglederhåndboka for hvor mage turneringer som dekkes av klubben
 • Fakturaer til lagsponsorer faktureres av Viking FK - adm. leder; jop@viking-fk.no. Føres på lagkassen.
 • Lagsdugnad faktureres via administrasjonen. Føres på lagkassen.
 • Egenandeler skal betales inn til Viking FK konto. Føres på lagkassen.

ØKONOMI IFM REISE

 • Når lag skal på reise( treningsleir, turnering, kamp), som krever egenandel, gjelder følgende:
 • Eget budsjett lages - se vedlegg for mal og sendes inn senest 2 mnd før reise.
 • Oversikt over egenandel pr spiller sendes til Daglig leder: stine@viking-fk.no, samtidig med budsjett. Denne oversikten må inneholde følgende info: navn spiller - epost adresse - adresse 
 • Viking FK betaler utgiftene tilknyttet turen. Egenandelene betales inn til Viking FK. Egenandelene skal betales inn FØR reisen.

 

REFUSJON AV UTLEGG:

Dersom lagleder, trener, foreldre/foresatte velger å legge ut for en del av lagets utgifter (for eksempe ifm påmelding til cuper og turneringer, dommer, reiseutgifter, sosiale utgifter osv) blir disse refundert om de er innenfor de økonomiske retningslinjer som klubben har. (Ta kontakt med daglig leder hvis du er i tvil om det er innenfor.)

Refusjon av utlegg skjer på følgende måte:

 • Kvitteringer scannes og gjøres til PDF fil.  På samme arket føres på mottaker navn, lagtilhørighet og kontonummer.
 • NB ALT MÅ PÅ ETT og SAMME VEDLEGG, som er en PDF fil,  og i en og samme epost.
 • Sendes til epost: mb.15915@xledger.net

 

 

 

 

 

 

Alle lag har sitt eget “prosjekt”/lagkasse i klubbens regnskapsmodell. Dette for at det til enhver tid skal være god kontroll på lagkassene.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift