Viking FK

FIKS Kamprapportering

FIKS Kamprapportering

Det skal benyttes kamprapport i alle serier fra 13 år og oppover.

Det gis kr 1000,- ved manglende FIKS kamprapportering.

Kamprapporten er det offisielle dokumentet for kampen. Dette innebærer at de opplysningene som er oppført i kamprapporten vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av tabell, ved behandling av eventuelle sanksjonssaker, protester og ved registrering av advarsler og utvisninger. Det er derfor viktig at utfyllingen er fullstendig og nøyaktig.

Gjennom kontroller i vårsesongen 2017 ble det avdekket altfor mange manglende kamprapporter samt bruk av ikke spilleberettigede spillere. Dette medførte mange sanksjonssaker og store summer for enkelte klubber.

Alle lag må ha en eller flere personer etablert som bruker i FIKS for å kunne legge inn spillere til kamp. Det er klubbens FIKS-ansvarlig som oppretter disse.

Kortversjonen er som følger:

  • For alle lag legges det inn en brutto lagstropp i FIKS
  • Før hver kamp hentes spillere fra denne lagstroppen og legges inn i kamptropp. NB! Alle spillere skal hentes fra klubbens spillerregister (husk at også spillere under 13 år, som deltar på kamper fra og med 13-årsklassen, må være registrert i FIKS). Finner man ikke spilleren i dette registeret, må klubbens FIKS-ansvarlig kontaktes for så å registrere spilleren. Funksjonen «uregistrert spiller» skal ikke benyttes – da benytter man en spiller som ikke er spilleberettiget, dvs. ikke forsikret.
  • Frist for innleggelse av kamptropp er to timer før kampstart
  • Hjemmelaget tar med en kopi til kampens dommer. Oppfordrer likevel begge lag til å skrive ut rapporten og ta med på kampen.
  • Endringer i kamptropp etter fristen gjøres manuelt på papirkopien
  • Dommer påfører hendelser i løpet av kampen
  • Begge lag ser over kamprapporten og signerer etter kamp
  • Det er lagenes ansvar å oppsøke dommer for å få signert kamprapporten
  • Dommer legger inn endringer og hendelser innen tre virkedager etter kamp

7er-serier

I kamper uten oppsatt dommer fra krets –  gjelder alle 7er-seriene –  tar hjemmelaget var på kamprapporten. Ved gule eller røde kort sendes kamprapporten til kamprapporter.trondelag@fotball.no. (Krets kommer til å sette opp dommere der det er 7er-kamper i 9er- og 11er-seriene – nytt for 2018-sesongen.)

Veiledning på hvordan man utfører en elektronisk kamprapport i FIKS

På Kretstinget i 2017 ble det vedtatt en ny modell for gebyrer og sanksjoner. Manglende kamprapportering medfører et gebyr på 1 000 kr. Prislisten finner man her.

Dommer ikke møtt til kamp

Dersom dommer ikke møter til kamp, ber vi om at hjemmelaget varsler oss via e-post samt sender kopi av kamprapporten slik at vi kan administrere kampen. E-post sendes til kamprapporter.rogaland@fotball.no.

Kampen skal gjennomføres. 

Vi oppfordrer hjemmelag til å ta kontakt med oppsatt dommer i forkant av kampen for å sikre at vedkommende møter. Dette gjelder spesielt for de yngste klassene.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift