Viking FK

Strategiplan

Strategiplan

Strategi og hovedmålsetting - Jenter utvikling

Viking FK skal være en klubb som utvikler de mest talentfulle jentespillerne i Stavangerregionen.

Hovedmål

Viking FK skal

  • tilby en treningskultur preget av utvikling
  • ha trenere med høy fotballfaglig kompetanse
  • gi jenter et tilpasset tilbud gjennom fotballfritidsordningen (FFO)
  • på sikt etablere egne utviklingsgrupper (UG) for jenter etter lignende modell som for guttene
  • i samarbeid med andre klubber drive god spillerutvikling

 

Kap 10 i Viking FK barne-og ungdomsavdeling - SPORTSPLAN

Sportsplanen kan leses i sin helhet under SPORT.

Viking FK ønsker på sikt å etablere et toppserielag for kvinner. Det skal bygges sten på sten for å sikre at prosjektet er organisatorisk og økonomisk forsvarlig og blir varig. En jentekomite, håndtere det strategiske og operative arbeidet med jentesatsingen i samråd med  daglig leder og FK Styret. Les mandat jentekomitee på vår hjemmeside, www.viking-ungdom – jente utvikling

Dette kapittelet omhandler Vikings Jentesatsing for å nå dette målet. Det fotballfaglige innenfor satsingen er forankret i Vikings Sportsplan.

 

Jentekomiteen består av 5-6 medlemmer.  Jentekomiteen rapporterer til leder for BU Utvalget.  Følgende områder skal dekkes av komiteen:

  • Leder (Medlem i Barne- og Ungdomsutvalget)
  • Sport/rekruttering Utviklingslag (Sportslig ansvarlig for jentesatsingen i Viking FK)
  • Økonomi/administrasjon (Administrativ leder i Barne- og Ungdomsutvalget)
  • Marked/sponsoransvarlig
  • Profilering/kommunikasjon

Alle jentene som spiller fotball på breddelag i Viking BU får samme tilbud og oppfølging som alle guttespillerne.

Jentene i Viking FK starter som gutter, på Knotteskolen når de er 5-6 år og lag etableres derfra.

Om det ikke er nok jenter pr årskull, slås årskull sammen. Når det er nok spillere på et årskull, deles jentene inn i egne lag pr årskull. Jenter som holder et høyt nivå, kan hospitere/spille på guttelag og utviklingsgrupper. Klubben avgjør når det er aktuelt.

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift