Viking FK

Forsikringsordning

Forsikringsordning

IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN

Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.

Idrettens skadetelefon

Formålet til Skadetelefonen er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet

Skadetelefonen...

 • er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
 • sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
 • gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
 • gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
 • betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
 • bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
 • følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.

https://www.idrettshelse.no/article/om-skadetelefonen

Åpen alle dager 0900 – 2100.

Ring 987 02033

(fra utlandet +47 987 02033/ 91 50 20 33)

Fotballforsikringen 

Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.no

 

Generelt

 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.

 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.

 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no

 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

 

Forsikring av barn 0-12 år

 • Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.

 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.

 • Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.

 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).

 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

 

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

 

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.

 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2015.

 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.

 • Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

 

Utvidet forsikring - anbefales!

Forskjellen mellom grunnforsikring og utvidet forsikring er i korte trekk:

• raskere igangsatt behandling dekket av forsikringen

• ved utvidet forsikring er man garantert oppstart behandling 3 dager etter skaden er meldt – grunnforsikring 60 dager

• mange skader behandles selvsagt akutt i det offentlige

Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong!

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift