Viking FK

Laglederhåndbok

Laglederhåndbok

Laglederhåndbok


Se vedlegg for laglederhåndbok.

Formål

Formålet med denne laglederhåndboken er å gi de frivillige lederne i Viking FK, barne- og ungdomsavdeling (BA) et godt arbeidsverktøy ifm deres verv som lagleder for lag i klubben. Laglederhåndboka er ment som et oppslagsverk og rettesnor for både klubbens ansatte, foreldre/foresatte, trenere, lagledere og styre og utvalgsmedlemmer. Laglederhåndboka bidrar i så måte til en felles forståelse for hvordan klubben skal drives med tanke på prinsipper og retningslinjer. Laglederhåndboka er et levende dokument og vil oppdateres jevnlig. Endringer av vesentlig karakter må vedtas av Viking FK barne – og ungdomsutvalg/FK Styret.

  • Trener har sportsplan for barne- og ungdomsavdelingen som sitt oppslagsverk og lærebok.Den ligger under Meny - Sportslig
  • Lagleder har laglederhåndboka som sitt oppslagsverk og lærebok.

Både sportsplan og laglederhåndboka er styrende dokument som klubbens ansatte forholder seg til. Det er ønskelig at alle som er involvert i Viking FK barne – og ungdomsavdelingen, dvs, både foreldre/foresatte, trenere, lagledere, styremedlemmer og andre klubber, skal få gode mulighet til å bli kjent med klubben. Derfor ligger begge dokumentene lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Informasjon fra laglederhåndboka vil også legges ut på klubbens hjemmeside, under de aktuelle kategoriene.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift